Oferta


W Prywatnym Gabinecie Neurologicznym świadczone są usługi z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń układu nerwowego :

 • Udar mózgu i inne choroby naczyniowe
 • Padaczka
 • Stwardnienie rozsiane
 • Choroba Alzheimera, inne zespoły otępienne i zaburzenia pamięci
 • Zespoły bólowe kregosłupa w tym rwa barkowa i rwa kulszowa
 • Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe w tym drżenie samoistne
 • Migrena i inne bóle głowy
 • Miastenia i inne choroby nerwowo-mięśniowe
 • Zawroty głowy i zaburzenia równowagi
 • Guzy mózgu i rdzenia kręgowego
 • Uszkodzenia nerwów obwodowych w tym porażenie nerwu twarzowego, promieniowego czy strzałkowego wspólnego, a także polineuropatie w przebiegu cukrzycy, działania substancji toksycznych czy urazów